Byske Skoterklubb

"Följ oss skall du se att DU kör fast!"

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Byalagens arbete ‘leder’ dig ut i naturen!

Sedan säsongen 2012/2013 har vi delat upp ansvaret för lednätet mellan sk Byalag.
Detta har många fördelar, man vet hur man vill ha det, man känner till sin by och dess egenheter, man verkar för att få det bra på sin egen ”bakgård”, man kanske känner markägare och andra personer som berörs av lederna. Och man möts väldigt ofta av lokal uppskattning och beröm för det arbete man lägger ner.  Byske Skoterklubb är navet i föreningen och Byalagen är ekrarna som bär upp föreningen.

Det är i dessa Byalag som det verkliga arbetet görs dvs sladdning, skyltning och brobyggnationer, och man får lägga upp arbetet själv såsom man önskar. Den lokala förankringen gör också att det blir effektivare att få omskyltningar mm gjorda vid krissituationer och arrangemang. Om byn tex har ett arrangemang vintertid så kontakta gärna Byalaget så skall vi i klubben gemensamt försöka få till så bra leder som möjligt inför arrangemanget!
Du skall naturligtvis stötta ”ditt” Byalag och det finns ett flertal sätt att göra detta
- Arbetsinsats – kontakta ditt Byalag tex genom KONTAKT-formuläret på denna site
- Medlemskap i klubben (50% av medlemsavgiften går direkt till ”ditt” Byalag”)
- Sponsring (Ett lokalt företag eller privatperson kan styra sin sponsring på detta sätt)

Observera att om du bor i tex Byske men har stuga i Fällfors kan du alltså stötta Fällfors Byalag med din medlemsavgift och kanske en dunk bensin!!

I den mån det behövs är också målet att det skall ställas i ordning en skoter och en eller flera sladdar för varje Byalag och vid haveri så har vi möjlighet att stötta varandra genom att flytta utrustning och vara behjälpliga med reparationer.
När det gäller sladdar har vi idag full täckning men vi kommer ändå att göra en del utbyten för att öka kvaliteten på lederna – snöskotrar anskaffas så sakteliga – med någon per år eller så.

Byalagen samordnas av en Byalagschef som har en fast plats i styrelsen – och dessutom så är det fritt för varje Byalag att deltaga i Styrelsemötena om de finner behov. Byalagens arbete är bland det viktigaste vi har i klubben och vi tror på att om de stöttas så blir också skoterkörningen gynnad.

Vad har vi då för Byalag – säsongen 2013/2014

Byske
Finnträsk
Fällfors
Källbomark/Åbyn
Ålund/Hednäs

Klubben har en vision om att det i varje by ska finnas ett fungerande och aktiv Byalag och de listade lagen ovan är förhoppningsvis bara en början – så om ni är genuint intresserade att jobba för bra leder i ert eget närområde – kontakta vår styrelse!

Inför denna säsong har varje Byalag fått ett startbidrag á 2000SEK av styrelsen!
Vi tackar för det!