Byske Skoterklubb

"Följ oss skall du se att DU kör fast!"

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Ta ditt förarbevis hos oss!

Klubben har en entusiastisk utbildare, som sedan år2000 har utbildat ca 250st personer som allihopa godkänts vid de slutliga proven.
Varför riskera ett misslyckande – låt Byske Skoterklubb ansvara för din utbildning!

Klargörande bestämmelser för utbildning till snöskoter förarbevis i Byske snöskoterklubbs regi.

• Eleverna ska ha en legitimation (körkort, pass eller bank legitimation,
det vill säga SIS godkänd) som styrker deras identitet detta gäller från och med kursstarten. (skall uppvisas första träff)
• Teori 12 lektioner å 45 min, maximalt 16 elever.
• Praktik 4 lektioner å 45 min (ett övningstillfälle), maximalt 4 elever per tillfälle. I regel en lördag och/eller söndag
• För att genomföra den praktiska delen måste eleven vara 15 år och 9 månader.
• Eleven ska ha tillgång till ”egen” snöskoter vid den praktiska utbildningen.
• Efter att teori och praktik är genomfört skall det teoretiska provet genomföras då måste eleven ha fyllt 16 år.
• Kostnad för utbildningen är 2000 kr då ingår kurslitteratur och ett års medlemskap i Byske snöskoterklubb.
• Kursavgiften betalas till bankkonto (8420-2, 973 745 404-2). Vid betalningen skall namn el. personnummer anges.
• Anmälan skall innehålla:
• Namn och födelsedatum (10siffror ÅÅMMDD-XXXX)
• Adress
• Telefonnummer och gärna mailadress

När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.
I väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat, får eleven köra snöskoter men godkänd legitimation skall medföra. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betald tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober, 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen. Av eleven själv.
(Källa: Transportstyrelsen)

Anmäl ditt intresse för nästa kurs!

 

Ditt Förnamn & Efternamn (obligatorisk)

Ditt födelsedatum (obligatorisk)
(10siffror ÅÅMMDDXXXX)

Ditt Telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (valfritt)

Din adress (obligatorisk)

Övriga upplysningar / frågor

Skriv det du ser på bilden i fältet nedan
captcha